Hoe samen leren ?

Tijdens de opvolgmomenten najaar 2017 kwamen verschillende actoren opnieuw samen. Hiervan werd een beeldverslag gemaakt en getuigenissen genoteerd. intsys-opvolgmoment-0061De doelstelling van deze opvolgmomenten was aan de slag gaan met het verder uitdiepen van de resultaten van het Integratiepact. Actoren werden gestimuleerd om aan de hand van een interventiemodel via een kruisbestuiving een eerste aanzet te geven van vernieuwende en gemeenschappelijke initiatieven. In de voorgaande fase werd namelijk geconstateerd dat de onderlinge afhankelijkheid kritiek is. Het is immers zo dat de functionele onderlinge afhankelijkheid niet noodzakelijkerwijs leidt tot een geïntegreerd geheel. Daarom is het dus belangrijk om innovatie te integreren in een systematische benadering.

Uitgaan van de vraag dus en niet van de oplossing: om te kunnen komen tot dit idee van intsys-opvolgmoment-9720veerkracht, moeten de trajecten in het kader van het Integratiepact de kwetsbaarheden van het systeem identificeren, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid. Moeten pistes worden aangereikt met het oog op een wenselijke en duurzame toekomst. Deze veerkrachtdoelstelling, die wordt beoogd in het kader van de oproep tot trajecten, wil niet alleen de huidige situatie beheren maar wil die ook begrijpen om van de gelegenheid gebruik te maken om te evolueren naar een ander duurzaam traject. De voorgestelde aanpassing moet dus ook worden gezien als een middel om de duurzaamheid van de samenleving te kunnen realiseren.

intsys-opvolgmoment-9798Via deze trajecten willen we veranderingssignalen transformeren door bestaande initiatieven op te schalen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die het toekomstbeeld aanschouwelijk maken. Het Integratiepact wil de reflectie zijn van die veranderingen via het scheppen van de mogelijkheidsvoorwaarden om de introductie van relevante, innovatieve initiatieven mogelijk te maken. En een plaats waar ook de spelregels voor het komende decennium op een bewuste manier worden gemaakt. Om zo te komen tot een kwantumsprong.

 

De bijeenkomst ‘Aan de slag’ bouwt voort op de opvolgmomenten die plaatsvonden in het najaar van 2017 te Mechelen en Sint-Niklaas.

Hiervan werd een beeldverslag gemaakt en getuigenissen genoteerd.